English Latviešu Pусский
Register

Zini savu klientu

Finanšu līdzekļu atmazgāšanas  novēršana

Zini savu klientu, jeb KYC ziņojums ļauj uzņēmumiem pirms biznesa attiecību uzsākšanas identificēt esoša līgumpartnera patieso īpašnieku atbilstoši Starptautiskam un Latvijas Republikas nacionāla sankciju likuma nosacījumiem. Saskaņa ar likumu uzņēmēju pienākums ir identificēt fizisko personu patieso labuma guvēju biznesa attiecību vēstures ietvaros. Tas ir naudas atmazgāšanas apkarošanas pamatprincips.

 

Faktiskais īpašnieks, kā noteikts Likumā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, ir fiziska persona, kurai galu galā:

Patiesie īpašnieki uzņēmumos ir visas fiziskās personas, kurām pieder vairāk nekā 25% kapitāla daļas uzņēmumā vai kuras kontrolē vairāk nekā 25% balsstiesību. Papildus attiecīgā uzņēmuma komunikācijas datiem KYC ziņojumā ir ietverta norāde par visiem pastāvošajiem būtiskajiem negatīvajiem kritērijiem attiecībā uz faktisko īpašnieku, kā arī tās dzimšanas datums.

Informācija par Latvijas uzņēmumiem ir pieejama, bet informāciju par ārzemju klientiem un partneriem, viņu akcionāriem/īpašniekiem ir grūti dabūt.

Klientu priekšrocības: